Możliwości systemu zamówień Online


Strona główna

Niezależna Konsultantka Kosmetyczna może wybrać jeden z trzech sposobów składania zamówienia: jednostronicowy formularz zamówienia, wybór towarów na podstawie kategorii lub wprowadzenie wyłącznie kodów produktów. Na tej stronie systemu można także dokonać rejestracji na Wydarzenia Specjalne, przejrzeć zamówienia zachowane lub sprawdzić status złożonych zamówień.

Jednostronicowy formularz zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy wprowadzić ilość produktów. Aby podejrzeć całkowitą kwotę zamówienia, należy kliknąć przycisk „Przelicz zamówienie”. W celu wyświetlenia zdjęć produktów należy kliknąć w link pod nazwą produktu. Aby wrócić do składania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Wróć do składania zamówienia”.

Katalog online

W celu wyświetlenia listy produktów należy najechać kursorem myszy na nazwę kategorii. Aby wyświetlić i dodać produkty, należy kliknąć na poszczególną podkategorię. W celu wyświetlenia zdjęć produktów należy kliknąć na nazwę produktu. Aby podejrzeć całkowitą kwotę zamówienia, należy kliknąć przycisk „Przelicz zamówienie”. Aby wrócić do składania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Wróć do składania zamówienia”.

Strona zamawiania na podstawie kodów produktów

Ten sposób pozwala na szybkie utworzenie zamówienia. Należy wprowadzić kody produktów oraz ilość. Aby wprowadzić więcej niżeli 10 kodów produktów w jednym zamówieniu, należy kliknąć przycisk „Przelicz zamówienie”. Aby wrócić do składania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Wróć do składania zamówienia”.

Strona „Informacje o dostawie”

Najpierw należy wprowadzić odpowiednie informacje dotyczące dostawy. Potem należy kliknąć przycisk „Kontynuuj” i przejść do następnej strony.

Strona „Sprawdzenie zamówienia”

Na tej stronie są widoczne wszystkie szczegóły składanego zamówienia, w tym informacje o zamówionych produktach, informacje o dostawie, data przewidywanej dostawy i podsumowanie zamówienia. W razie potrzeby przed następnym potwierdzeniem zamówienia te informacje mogą jeszcze zostać zmienione.

Strona z nagrodami

Na tej stronie są widoczne nagrody przysługujące wraz z tym zamówieniem. Aby przejść do następnej strony, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”.

Strona „Lista oczekiwania”

Ta strona jest wyświetlana, gdy Konsultantce należą się nagrody lub do obecnego zamówienia zostały dodane produkty z Listy oczekiwania. W celu usunięcia produktów z Listy oczekiwania należy odznaczyć kursorem myszy pola wyboru i nacisnąć przycisk „Przelicz zamówienie”. Te produkty zostaną automatycznie dodane to następnego zamówienia. Produkty są przechowywane na Liście oczekiwania przez określony czas, po upłynięciu tego czasu są one automatycznie usuwane z Listy oczekiwania. Nagrody mogą zostać automatycznie dodane do zamówienia lub w zależności od ilości zgromadzonych punktów wybrane ręcznie. W celu wybrania nagród należy wprowadzić ilość obok produktu.

Strona „Płatności”

Aby złożyć zamówienie, należy potwierdzić zapoznanie się ze szczegółami płatności, poprzez kliknięcie na pole wyboru: „Zgadzam się z warunkami składania zamówień” i nacisnąć przycisk „Potwierdzić zamówienie”. Jeśli na rachunku brakuje środków, można kliknąć w przycisk „Kontynuuj później”, co pozwoli zachować zamówienie i zrealizować je w późniejszym terminie.

Strona „Potwierdzenie zamówienia”

Gratulujemy! Zamówienie zostało złożone! Prosimy zapamiętać numer zamówienia. Na tej stronie znajdują się linki pozwalające wydrukować zamówienie, sprawdzić jego status lub złożyć nowe.

Rejestracja na Wydarzenia Specjalne

W celu zarejestrowania się na Wydarzenia Specjalne należy kliknąć w link „Rejestracja na Wydarzenie Specjalne”, który znajduje się na stronie głównej. Potem należy wprowadzić liczbę biletów na Wydarzenie Specjalne, w którym zamierzamy wziąć udział, i kliknąć przycisk „Kontynuuj”, co pozwoli zakończyć składanie zamówienia.

Strona „Status zamówienia”

W celu sprawdzenia statusu złożonych zamówień należy kliknąć w link „Sprawdzić status zamówienia”, który znajduje się na stronie głównej. Aby wyświetlić szczegóły konkretnego zamówienia, należy kliknąć w jego numer.

Strona „Zachowane zamówienia”

W celu sprawdzenia zachowanych zamówień należy kliknąć w link „Kontynuacja składania zamówienia”, który znajduje się na stronie głównej. By otworzyć zamówienie należy kliknąć w jego nazwę.

Strona „Błędy”

Ta strona jest wyświetlana, jeśli podczas składania zamówienia wystąpiły jakiekolwiek błędy. Na przykład: na magazynie brakuje produktów, które zostały dodane do zamówienia, lub nie zostały spełnione wymagania dotyczące zamawiania produktów specjalnych np. z kategorii „Udany zakup” lub warunki rejestracji na Wydarzenie Specjalne. W takich przypadkach na tej stronie zostaną wyświetlone odpowiednie informacje. Aby kontynuować składanie zamówienia i wprowadzić odpowiednie zmiany, należy kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”.


Życzymy przyjemnej zabawy podczas składania zamówień w systemie Online!